Κύριος Sps Βαθμοί

Βαθμοί

Φοιτητές

Εναλλαγή ορατότητας μενού πλευρικής γραμμής

Δευτερεύοντα ψωμιά

  • Ακαδημαϊκές πολιτικές & διαδικασίες

Όλοι οι φοιτητές που επισκέπτονται και το καλοκαίρι πρέπει να αναφέρονται στην κλίμακα βαθμολόγησης στο πρόγραμμα σπουδών τους.

Το σύστημα βαθμονόμησης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ έξοχος
σι Καλός
ντο έκθεση
ρε φτωχός αλλά περαστικός
φά αποτυχία (ο βαθμός F είναι τελικός βαθμός και δεν υπόκειται σε επανεξέταση)

Χρησιμοποιούνται επίσης βαθμοί συν και πλην, εκτός από το D. Οι μέσοι όροι βαθμού υπολογίζονται στην ακόλουθη κλίμακα:

Α + = 98-100% = 4,33
ΠΡΟΣ ΤΗΝ = 93-97,9% = 4,00
ΠΡΟΣ ΤΗΝ- = 90-92,9% = 3,67

Β + = 87-89,9% = 3,33
σι = 83-86,9% = 3,00
ΣΙ- = 80-82,9% = 2,67

Γ + = 77-79,9% = 2,33
ντο = 73-76,9% = 2,00
ΝΤΟ- = 70-72,9% = 1,65

ρε = 60-69,9% = 1,00

διεθνείς οργανισμούς στη Νέα Υόρκη

φά =<59.9% = 0.00

Ο υπολογιστής GPA του Columbia College μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να υπολογίσουν τον μέσο όρο βαθμού τους εκτός SSOL.

Όταν το Γραφείο του Γραμματέα υπολογίζει το μέσο όρο βαθμού, τα μαθήματα σταθμίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των πόντων πίστωσης. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις πτυχίου ή προγράμματος, κάθε μαθητής πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον ένα μέσο όρο Β (3.0). Οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα Φοιτητικών Υποθέσεων να επαναλάβει ένα μάθημα SPS στο οποίο έχουν λάβει ένα F. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν ειδικά προγράμματα για προγράμματα που έχουν υψηλότερους ελάχιστους βαθμούς. Σε συνεννόηση με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του μαθητή, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας Φοιτητικών Υποθέσεων θα επιβεβαιώσει εάν εγκριθεί η προσφορά επανάληψης του μαθήματος. Τα μαθήματα που επαναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη έγκριση δεν θα τιμηθούν. Σημείωση: Αυτή η ένσταση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά την δημοσίευση του βαθμού στο SSOL. Οι βαθμοί και για τα δύο μαθήματα θα αναρτηθούν στο αντίγραφο του μαθητή. το πρώτο μάθημα δεν θα υπολογίζεται στο ελάχιστο ΣΔΣ του μαθητή για καλή κατάσταση, αλλά η δεύτερη επανάληψη θα είναι. Ο μαθητής θα χρεωθεί τα ισχύοντα δίδακτρα και για τα δύο μαθήματα.

τι είναι η ανάλυση περιεχομένου στην έρευνα
Ανάπτυξη όλων

P (πέρασε)

Υποδεικνύει ένα μάθημα που έχει ληφθεί και περάσει για πίστωση εξετάσεων, αλλά χωρίς ένδειξη ποιότητας. Οι εκπαιδευτές του μαθήματος απονέμουν τον κατάλληλο βαθμό επιστολών, ο οποίος μετατρέπεται από το Γραφείο του Γραμματέα σε βαθμολογία P (για τους βαθμούς A έως D) ή F. Τα στοιχειώδη και ενδιάμεσα μαθήματα ξένων γλωσσών, εκτός από τα μαθήματα του προγράμματος αμερικανικής γλώσσας, δεν μπορούν να ληφθούν βάση Pass / Fail. Οι σπουδαστές που επισκέπτονται δεν πρέπει να ζητούν το σήμα του P χωρίς πρώτα να λάβουν άδεια από τον αρμόδιο υπάλληλο στο ίδρυμά τους. Οι φοιτητές σε δομημένα προγράμματα μετά το απολυτήριο ή σε πρόγραμμα πτυχίων δεν επιτρέπεται να παρακολουθήσουν μαθήματα με βάση Pass / Fail και υπολογίζονται στις απαιτήσεις της πιστοποίησης ή του πτυχίου. Οι μαθητές για τους οποίους το σήμα P είναι ακαδημαϊκά αποδεκτό μπορούν να το δηλώσουν κατά την εγγραφή ή μετά από αίτηση μετά από την προθεσμία για τον όρο. Σε καμία περίπτωση ο φοιτητής δεν μπορεί να αλλάξει από το να ακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων Pass / Fail μετά την τελευταία ημέρα για να ασκήσει την επιλογή Pass / Fail. Δείτε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Οι μαθητές στις Μεταπτυχιακές Σπουδές και Επισκέπτες Σπουδαστές Προγράμματα επιτρέπεται να αποκαλύψουν μια βαθμολογία Pass μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη του εξαμήνου αμέσως μετά από εκείνη κατά την οποία ο βαθμός Pass έλαβε. Οι μαθητές έχουν μέχρι το τέλος της Περιόδου Αλλαγής Προγράμματος (Προσθήκη / Απόθεση) στο εαρινό εξάμηνο για να αποκαλύψουν το βαθμό του μαθήματος Φθινόπωρο και μέχρι το τέλος της περιόδου Αλλαγής Προγράμματος (Προσθήκη / Απόθεση) στο εξάμηνο Φθινόπωρο για να ανακαλύψετε έναν βαθμό μαθημάτων εαρινής ή καλοκαιρινής περιόδου. Οι μαθητές που επιθυμούν να αποκαλύψουν το βαθμό επιστολών τους για μαθήματα που έχουν ληφθεί με βάση Pass / Fail μπορούν να υποβάλουν αυτό το αίτημα μέσω SSOL εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.

UW (ανεπίσημη απόσυρση)

UW (ανεπίσημη απόσυρση): Το σήμα του UW μπορεί να αποδοθεί σε φοιτητές που έχουν εγγραφεί για ένα μάθημα αλλά δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ, ή έχουν διακόψει την παρακολούθηση πριν από την ημερομηνία λήξης της ουσιαστικής εργασίας, χωρίς να εγκαταλείψουν επίσημα το μάθημα. Εναλλακτικά, ένας βαθμός επιστολών μπορεί να εκχωρηθεί με μέσο όρο ημιτελή εργασία.

Παρόλο που οι βαθμολογίες του UW δεν υπολογίζονται ως μέρος του συνολικού ακαδημαϊκού μέσου όρου ενός μαθητή, δείχνουν ότι ο μαθητής δεν σημειώνει ικανοποιητική ακαδημαϊκή πρόοδο. Έτσι, οι μαθητές που λαμβάνουν βαθμολογίες UW μπορεί να υποβληθούν σε ακαδημαϊκή προειδοποίηση ή δοκιμασία, ή μπορεί να τους ζητηθεί να τερματίσουν τις σπουδές τους.

Το σήμα του UW είναι μόνιμο και δεν μπορεί να αλλάξει μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. (Βλέπω INC (ελλιπής) παρακάτω.)

γ 3 κάκωση νωτιαίου μυελού

INC (ελλιπής)

Χορηγείται μόνο με την άδεια του Γραφείου Φοιτητικών Υποθέσεων, σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή του μαθήματος. Ο σκοπός του σήματος του INC είναι να επιτρέψει την αναβολή της τελικής γραπτής εργασίας ή της εξέτασης για το μάθημα κατά την αναπηρία της ασθένειας (όπως πιστοποιείται γραπτώς από την Υπηρεσία Υγείας του Πανεπιστημίου ή από έναν ιδιωτικό ιατρό), σοβαρή οικογενειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή άλλο παρόμοιο σοβαρό καταστάσεις απαιτούν τέτοια αναβολή. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων του μαθήματος πρέπει να έχει συμπληρωθεί εάν ένας φοιτητής πρόκειται να είναι επιλέξιμος για τη βαθμολογία του INC.

Οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν το σήμα του INC πρέπει να υποβάλουν αίτηση για βαθμό ημιτελούς στο Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων πριν από την τελευταία ημέρα του μαθήματος. Οι αιτήσεις για βαθμό ατελούς δεν θα γίνονται δεκτές μετά την τελευταία ημέρα του μαθήματος. Οι μαθητές στους οποίους χορηγείται το σήμα του INC πρέπει να συμφωνήσουν με τον εκπαιδευτή του μαθήματος σε μια προθεσμία για την ολοκλήρωση της εργασίας που απαιτείται για το μάθημα. Μετά την συμφωνημένη ημερομηνία τερματισμού, το σήμα του INC θα αλλάξει στον κατάλληλο βαθμό γραμμάτων. Εάν ο μαθητής δεν ολοκληρώσει την εργασία μέχρι την προθεσμία, ο μαθητής θα κερδίσει τον βαθμό που αναφέρεται στην Αίτηση για Βαθμό Ημιτελούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ανώτατο όριο παράτασης μπορεί να χορηγηθεί από το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων. Οι μαθητές με βαθμολογία INC στο 50 τοις εκατό ή περισσότερο των μαθημάτων τους δεν θα επιτρέπεται να εγγραφούν για τον επόμενο όρο. Ένα INC δεν μπορεί να αφαιρεθεί με έλεγχο ή με άλλο τρόπο να παρακολουθήσει το μάθημα για δεύτερη φορά.

Πολιτική προσφυγής βαθμού

Η απόδοση ενός μαθητή κρίνεται κατά την κρίση του εκπαιδευτή. Εάν ένας μαθητής βρεθεί σε μια δυσάρεστη κατάσταση κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος και πιστεύει ότι οι διαδικασίες δεν είναι κατάλληλες ή είναι προκατειλημμένες έναντι ενός ατόμου ή ομάδας, οι μαθητές θα πρέπει να υποβάλουν τις τεκμηριωμένες ανησυχίες τους στον Αναπληρωτή Κοσμήτορα Φοιτητικών Υποθέσεων.

Μόνο οι τελικοί βαθμοί μπορούν να υποβληθούν ένσταση. Οι μαθητές δεν μπορούν να προσφύγουν σε ατομικούς βαθμούς ανάθεσης. Πριν από την επιδίωξη μιας επίσημης έκκλησης βαθμού, ένας μαθητής θα πρέπει πρώτα να συγκρίνει και να αξιολογήσει αντικειμενικά τι κέρδισε για κάθε στοιχείο του τελικού βαθμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Εάν οι μαθητές παραμένουν βέβαιοι ότι υπήρχε λανθασμένος υπολογισμός, θα πρέπει πρώτα να συνδεθούν με τον εκπαιδευτή τους για να διευκρινίσουν την απόκλιση βαθμολογίας. Εάν όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή έχουν αποτύχει και έχουν περάσει περισσότερες από 5 εργάσιμες ημέρες, ή εάν ο μαθητής εξακολουθεί να διαφωνεί αντικειμενικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτή αφού λάβει συγκεκριμένα σχόλια, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία ένστασης. Οι απόφοιτοι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση για τελικό βαθμό πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους για ένσταση πριν από την απονομή πτυχίου και όχι περισσότερο από 15 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της θητείας, όποιο από τα δύο είναι πρώτο.

Οι αλλαγές βαθμού δεν επιτρέπονται μετά την απονομή πτυχίου ή πιστοποιητικού.

Αυτή η πολιτική προσφυγής βαθμού ισχύει μόνο για μαθήματα SPS. Για μαθήματα που διοικούνται από άλλα σχολεία, ο μαθητής πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με το σχολείο για να ρωτήσει σχετικά με τα ένδικα μέσα.

Ενδιαφέροντα Άρθρα

Επιλογή Συντάκτη

Το GOOGLE ΔΕΛΤΙΖΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ CHROME ΣΤΙΣ 10 ΜΑΐΟΥ 2021
Το GOOGLE ΔΕΛΤΙΖΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ CHROME ΣΤΙΣ 10 ΜΑΐΟΥ 2021
Teachers College, Columbia University, είναι η πρώτη και μεγαλύτερη μεταπτυχιακή σχολή εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επίσης κατατάσσεται διαρκώς μεταξύ των καλύτερων της χώρας.
Ριζικές λύσεις για φαλάκρα
Ριζικές λύσεις για φαλάκρα
Η έρευνα της γενετιστικής Angela Christiano όχι μόνο προσφέρει ελπίδα σε όσους πάσχουν από τριχόπτωση, αλλά θα μπορούσε να δείξει το δρόμο για νέες θεραπείες για τον καρκίνο.
Τι θα συνέβαινε εάν η Γη ήταν πραγματικά επίπεδη;
Θα μπορούσατε να αποχαιρετήσετε την ατμόσφαιρα και την πλοήγηση GPS, για να ξεκινήσετε.
Πορτρέτο ενός γάμου στην Ιταλία του Μουσολίνι
Πορτρέτο ενός γάμου στην Ιταλία του Μουσολίνι
Τι μας λέει μια σχέση ανάμεσα σε μια αμερικανική γυναίκα και τον ιταλό στρατιωτικό σύζυγό της για τη διείσδυση του φασισμού υπό τον Μουσολίνι;
Ντοκυμαντέρ
Ντοκυμαντέρ
Μάθετε για το Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ στην Columbia Journalism School. Γίνετε αφηγητής βίντεο με μεταπτυχιακό τίτλο και μαθήματα ντοκιμαντέρ ή εξερευνήστε εκδηλώσεις ντοκιμαντέρ στο J-School και πρόσφατη φοιτητική εργασία.
Κρατήθηκε όμηρος για 444 ημέρες: Μια ιστορία επιβίωσης
Κρατήθηκε όμηρος για 444 ημέρες: Μια ιστορία επιβίωσης
Φράνκι Αλντίνο
Το «Santa Baby» άλλαξε τη ζωή μου
Το «Santa Baby» άλλαξε τη ζωή μου